Projektni partnerji

ILI- Inštitut za inovacije v učenju (koordinacija projekta)

GPBV svojih raziskavah in razvoju se Inštitut za inovacije v učenju (ILI) osredotoča na inovacijske procese v vseživljenjskem učenju in poučevanju, izobraževanje in razvoj veščin v sistemski perspektivi ter na podlagi pomembnih družbenih sprememb.

ILI je interdisciplinarna ekipa, sestavljena iz 30 strokovnjakov humanističnih in tehnoloških ved. Inštitut izvaja raziskave na področju digitalnega in medijskega učenja v celotnem življenjskem obdobju, vključno z učenjem šolarjev in starejše populacije. ILI je del široke mreže evropskih in mednarodnih partnerjev. Sodeluje v številnih projektih in zagotavlja storitve, vodenje ter znanje in veščine.


E-C-C- Združenje za interdisciplinarno svetovanje in izobraževanje

ECCE-C-C združenje za interdisciplinarno svetovanje in izobraževanje je neprofitna zveza za interdisciplinarne raziskave, svetovanje in izobraževanje. ECC sodeluje z okoli 20 strokovnjaki, predavatelji in inštruktorji, ki pokrivajo naša delovna področja, zlasti upravljanje in usklajevanje znanstvenega sodelovanja in izobraževalnih projektov v evropskih raziskovalnih ter izobraževalnih programih. ECC je registrirana članica različnih evropskih raziskovalnih organizacij, na primer Evropske izobraževalne vasi (The European Training Village, CEDEFOP), Euroscienca in Evropskega združenja izvajalcev poklicnega usposabljanja (The European Association of Vocational Training Providers), pa tudi Sredozemske migracijske mreže (Mediterranean Migration Network).


FORTH- Inštitut za uporabno & računalniško matematiko

INTEGRA Fundacija za raziskave in tehnologijo-Hellas (FORTH), ustanovljena leta 1983, je eden od največjih raziskovalnih centrov v Grčiji, z dobro infrastrukturo, visoko usposobljenim osebjem in svetovnim ugledom vrhunske raziskovalne fundacije. Raziskovalne in tehnološke smeri FORTH se osredotočajo na področja, ki imajo velik znanstveni, družbeni in gospodarski pomen. Fundacija, ki ima sedež v Heraklionu, združuje sedem raziskovalnih inštitutov iz različnih delov države. 
Skupina za raziskave in evalvacijo v izobraževanju (ERE) deluje v okviru Inštituta za uporabno in računalniško matematiko (IACM), ki je eden od ustanovnih inštitutov FORTH. Skupina raziskuje področje izobraževalnih in socialnih inovacij. Posebej jih zanimajo vidiki spola, znanosti in tehnologije, IKT, izobraževanja odraslih ter organizacijskih sprememb.


INTEGRA – Inštitut za razvoj človekovih potencialov

INTEGRA Poslanstvo in vizija inštituta temeljita na razvoju človekovih potencialov, pri čemer je poudarek na zagotavljanju storitev za različne ciljne in starostne skupine na področju humanističnih ved. Kot javni uslužbenci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naši strokovnjaki nudijo posebno svetovanje in strokovno delo na področju poklicne rehabilitacije, pri čemer tesno sodelujejo z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Osrednje dejavnosti inštituta temeljijo na izobraževalnih in svetovalnih storitvah, razvoju in vpeljavi družbenih inovacij ter raziskavah na področju človeških virov. Inštitut v ta namen sodeluje s strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Sodeluje pa tudi pri različnih projektih, povezanih z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem odraslih na območju Evropske unije in držav zahodnega Balkana.


Oxfam Italia

Oxfam ItalijaOxfam Italia je del mednarodne konfederacije Oxfam. Konfederacijo sestavlja 20 organizacij, ki sodelujejo s partnerji in lokalnimi skupnostmi v več kot 90 državah.

Eden od treh prebivalcev sveta živi v revščini. Oxfam je odločen, da z mobilizacijo moči ljudi proti revščini spremeni ta svet.

Oxfam z delovanjem po vsem svetu išče praktične, inovativne načine, ki bi ljudem omogočili, da se dvignejo iz revščine in uspejo. Rešujemo življenja in pomagamo preživeti, ko udari kriza. Zavzemamo se za to, da glasovi revnih vplivajo na lokalne in globalne odločitve, ki se jih tičejo.

Pri vsem, kar delamo, sodelujemo s partnerskimi organizacijami in ranljivimi ženskami ter moškimi, da bi skupaj odpravili krivice, ki povzročajo revščino.